KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP CĐ BẮC HÀ

ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Yêu cầu hoàn thiện đầy đủ thông tin bên dưới >>>

//Click or drag a file to this area to upload.

Hình ảnh rõ ràng, không bị cắt góc (Tối đa 2MB).
Ảnh mẫu
*Hình ảnh minh họaClick or drag a file to this area to upload.

Hình ảnh rõ ràng, không bị cắt góc (Tối đa 2MB).
Ảnh mẫu
*Hình ảnh minh họaClick or drag a file to this area to upload.

Ví dụ: Bằng đại học, cấp 3, cấp 2
Nếu không có thì chụp chứng chỉ, chứng nhận nghề đã học. (Lưu ý chụp không bị cắt góc, tối đa 2MB).
Ảnh mẫu
*Hình ảnh minh họaClick or drag a file to this area to upload.

Hình ảnh rõ ràng nghiêm túc, dựa lưng vào tường, nền trắng hoặc xanh. (Tối đa 2MB).
Ảnh mẫu
*Hình ảnh minh họa